Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012

Νευρικό Σύστημα

Σε κανένα άλλο σύστημα του σώματος δεν είναι πιο φανερή η σύνδεση ανάμεσα στην οργανική και την ψυχολογική πλευρά της ύπαρξης μας όσο στο νευρικό σύστημα.
Είναι προφανές ότι το νευρικό σύστημα αποτελεί μέρος της υλικής συγκρότησης του σώματος, και ταυτόχρονα είναι εξίσου προφανές ότι όλες οι ψυχολογικές λειτουργίες συμβαίνουν μέσα στο νευρικό σύστημα.

Επομένως, αν υπάρχει κάποια πάθηση στο ψυχολογικό επίπεδο θα αντικατοπτρίζεται και στο οργανικό, και αν υπάρχει κάποια πάθηση στο οργανικό επίπεδο, θα αντικατοπτρίζεται και στο ψυχολογικό.
Πραγματικά, αναρωτιέται κανείς πώς είναι δυνατό να θεωρήσει κανείς ότι η οργανική πλευρά της ύπαρξης μας είναι διαχωρισμένη από την ψυχολογική.
Η ολιστική προσέγγιση της βοτανοθεραπείας αναγνωρίζει αυτή την αλληλοσύνδεση και θεωρεί τους νευρικούς ιστούς και τις λειτουργίες τους σαν ένα ζωτικό στοιχείο στη θεραπεία ολόκληρου του όντος.
Η παραδοσιακή αλλοπαθητική ιατρική συνήθως ανάγει τα ψυχολογικά προβλήματα σε φαινόμενα του βιοχημικού επιπέδου, και θεωρεί ότι τα "κατάλληλα" φάρμακα θα λύσουν το πρόβλημα, ή τουλάχιστον θα το κρύψουν αρκετά ώστε να μπορέσει ο ασθενής να συνεχίσει μια "φυσιολογική" ζωή.
Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι πολλές τεχνικές στον τομέα της εναλλακτικής ιατρικής φθάνουν, έκδηλα ή συγκαλυμμένα, στο άλλο άκρο, δηλαδή θεωρούν ότι οι ψυχολογικοί παράγοντες είναι το αίτιο κάθε πάθησης, ότι η θεραπεία της ψυχής είναι η μόνη αποτελεσματική μορφή θεραπείας και ότι μπορεί να θεραπεύσει οποιοδήποτε οργανικό πρόβλημα.
Συνδυάζοντας αυτές τις δύο αναγωγικές απόψεις, πλησιάζουμε περισσότερο σε μια ολιστική προσέγγιση.
Με τη βοτανοθεραπεία μπορούμε να φροντίσουμε το νευρικό σύστημα θεωρώντας το μέρος όλου του σώματος, να του προσφέρουμε θρέψη και ενίσχυση και ταυτόχρονα να βοηθήσουμε την ψυχή.
Για να είμαστε ολοκληρωτικά υγιείς, πρέπει να φροντίσουμε τη σωματική μας υγεία με τη σωστή διατροφή και το σωστό τρόπο ζωής.
Είμαστε όμως υπεύθυνοι για μια συναισθηματική, νοητική και πνευματική ζωή.
Η συναισθηματική ατμόσφαιρα μέσα στην οποία ζούμε πρέπει να μας εκπληρώνει, να μας τρέφει ψυχολογικά και να ενισχύει τη συναισθηματική μας σταθερότητα.
Οι σκέψεις μας πρέπει να είναι δημιουργικές και να ενισχύουν τη ζωή, η νοοτροπία μας να είναι ανοιχτή σε μια ελεύθερη ροή διαίσθησης και φαντασίας, και όχι να παραμένουμε φυλακισμένοι μέσα σε άκαμπτες εννοιολογικές φόρμες.
Εξίσου σημαντικό είναι να παραμένουμε ανοιχτοί στην ελεύθερη ροή της ανώτερης ενέργειας της ψυχής μας, χωρίς την οποία είναι αδύνατο να υπάρχει καλή υγεία.
Επομένως, βλέπουμε κάθε πάθηση που εκδηλώνεται στο σώμα όχι μόνο μέσα στο οογανικό, αλλά και μέσα στο συναισθηματικό, νοητικό και πνευματικό της πλαίσιο, πρέπει επίσης να θυμόμαστε ότι είμαστε μέρος του ευρύτερου συνόλου της ανθρωπότητας και επομένως συνδεόμαστε με τις παθήσεις της.
Είμαστε βυθισμένοι μέσα σε μια θάλασσα από παρορμήσεις και παράγοντες που δε βρίσκονται κάτω από τον άμεσο ελεγχό μας.
Πολλές νευρώσεις που παρατηρούνται στη σημερινή δυτική κοινωνία είναι φυσιολογικές αντιδράσεις σε ένα αφύσικο περιβάλλον, υγιείς αντιδράσεις της ψυχής στους παραλογισμούς μιας άρρωστης κοινωνίας.
Με αυτή την έννοια, υπάρχει ένα όριο στη θεραπεία που μπορεί να επιτευχθεί για ένα άτομο όταν η πάθηση του είναι στην πραγματικότητα μια αντανάκλαση της αρρώστιας της κοινωνίας.
Για να είναι κανείς θεραπευτής στις μέρες μας, πρέπει να διαθέτει μια επίγνωση και αντίληψη του όλου, αλλά και κάποια πολιτική διόραση, αν όχι και πολιτική δραστηριότητα.
Για να είμαστε εμείς υγιείς, πρέπει να είναι και η κοινωνία μας υγιής.
Για να είναι η κοινωνία μας υγιής, πρέπει να είμαστε εμείς υγιείς.
Για να αντικατοπτρίζει αληθινά η κοινωνία μας τις υψηλότερες φιλοδοξίες μας, πρέπει εμείς οι ίδιοι να ζούμε, να ενσαρκώνουμε και να αντανακλούμε αυτές τις φιλοδοξίες.
Η βοτανική ιατρική μπορεί να αποτελέσει μια οικολογική και πνευματικά ενοποιημένη μέθοδο που θα βοηθήσει το νευρικό σύστημα της ανθρωπότητας, έτσι ώστε η ανθρωπότητα να μπορέσει να βοηθήσει τον εαυτό της.
Η βοτανική ιατρική είναι για το οργανικό επίπεδο, το ιδανικό αντίστοιχο των θεραπευτικών τεχνικών του ψυχολογικού επιπέδου, με τελικό στόχο να βοηθήσει τους ανθρώπους να αγκαλιάσουν την ολότητα τους.


Διαβάστε περισσότερα: http://diaita-express.com/diaita.php?id=1217

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου